LSS
Laboratorij za sustave i signale
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu
ENGLISH Naslovnica Obavijesti Predavanja Vježbe Projekt FAQ  
Projekt Napredne metode digitalne obrade signala / Projekt
NAPREDNE METODE DIGITALNE OBRADE SIGNALA
NASLOVNICA
OBAVIJESTI
PREDAVANJA
VJEŽBE
PLAN NASTAVE
PROJEKT
LITERATURA I LINKOVI
ISPITI I OCJENJIVANJE
NASTAVNICI
STUDENTI
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA (FAQ)

Sadržaj

 1. O projektu
 2. Upute za izradu projekta
  1. Formiranje tima
  2. Prijedlog projekta
  3. Tijek izrade projekta
  4. Upute za izradu izvještaja
  5. Upute za izradu prezentacije
 3. Rokovi
 4. Projekti
  1. Popis projekata i timova
 5. Ocjene projekata

O projektu

Svrha projekta je da omogući studentu ne samo stjecanje novih znanja iz određenog područja nego i daje priliku za stjecanje više iskustva u istraživanju, pisanju tehničkog izvještaja i prezentaciji rezultata rada.

Studentski projekt sastoji se u proučavanju određene teme vezane uz gradivo predmeta. Studenti formiraju tim ili rade samostalno te predlažu temu koja mora biti vezana za predmet, a sve u dogovoru s nastavnikom. Po završetku projekta studenti prezentiraju rezultate svog projekta ostalim studentima te predaju izvještaj. Pri izradi projekta treba se držati uputa za izradu projekta.

[povratak na vrh stranice]

Upute za izradu projekta

 1. Formiranje tima
 2. Prijedlog projekta
 3. Tijek izrade projekta
 4. Upute za izradu izvještaja
 5. Upute za izradu prezentacije

Formiranje tima

Studenti mogu sami formirati tim od dva ili tri člana ili se odlučiti za samostalni rad te okvirno odabrati temu. Tim mora biti formiran do datuma određenog u popisu rokova.

Odmah nakon formiranja tima studenti moraju obavijestiti nastavnika o članovima formiranog tima i o okvirnoj temi. Time se osigurava da svaki tim ima jedinstvenu temu. Tim i tema će biti navedeni na ovim stranicama u popisu projekata. Članovi tima tada za odabranu temu moraju napisati prijedlog projekta.

Prijedlog projekta

Formirani tim mora na temelju okvirno odabrane teme napisati prijedlog projekta. U prijedlogu se navode:

 1. naziv projekta,
 2. tema projekta i kratki opis (Što je tema? Koji su ciljevi?),
 3. definicija zadatka (Što i kako treba napraviti? Što je problem?),
 4. rezultati projekta (Što će biti napravljeno? Što je završni proizvod?),
 5. članovi projekta te poslove za svakog pojedinog člana (Što će tko raditi? Koliko dugo će to trajati?).

Kao pomoć pri pisanju prijedloga projekta možete koristiti primjerak prijedloga za projekt "Digitalni vodeni žig".

Prijedlog projekta
Primjer prijedloga projekta "Digitalni vodeni žig " ZIP PS.GZ PDF
Prazni predložak za prijedlog projekta (LaTeX) ZIP PS.GZ PDF

Tijek izrade projekta

Od studenta se očekuje da tijekom rada na projektu redovito izvještava nastavnika o postignutom. Svi članovi tima moraju obavezno doći na barem jedne (i to prve) konzultacije. Na prvim konzultacijama studentima će biti dana osnovna literatura za odabrani projekt i razgovarati će se o mogućim problemima vezanim uz odabrani projekt. Zadnji rok do kada studenti moraju doći na te prve konzultacije s nastavnikom naveden je u popisu rokova. Neopravdano prekoračenje nekog od navedenih rokova donosi negativne bodove (odnosno smanjuje maksimalni broj bodova koji možete dobiti na projektu).

Uz literaturu koju dobiju od nastavnika studentima su na raspolaganju Zavodska knjižnica, Centralna knjižnica FER-a, Nacionalna i sveučilišna knjižnica te knjižnice drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osim knjižnica studenti imaju pristup i nekim znanstvenim bazama podataka.

Upute za izradu izvještaja

Po završetku projekta rezultati rada predaju se u elektroničkom obliku (disketa, CD, elektronička pošta). Rezultati se sastoje od izvještaja o projektu i programskog koda. Izvještaj o projektu se predaje u PDF obliku (umjesto PDF izvještaja možete predati TeX, LaTeX ili Microsoft Word izvještaj) i treba sadržavati sljedeće:

 1. kratki uvod,
 2. pregled područja i problematike uz kratki opis aktivnosti u svijetu (Što već postoji?),
 3. opis napravljenog zajedno s dobivenim rezultatima te diskusijom istih (Što smo mi napravili?),
 4. kratki zaključak (Da li je sve napravljeno? Koja su poboljšanja moguća?),
 5. literaturu (Koje knjige, časopise i WWW stranice smo koristili?).

U izvještaj potrebno je također kao dodatak dodati i popis svih napisanih programa zajedno sa kratkim uputama kako se programi koriste. Te kratke upute mogu se nalaziti i unutar koda programa.

Imena svih datoteka od kojih se sastoji izvještaj moraju se sastojati isključivo od malih slova, bez razmaka i dijakritičkih znakova (č, ć, š, đ...).

Izvještaj
Predložak za izradu izvještaja (LaTeX)   ZIP PDF

Upute za izradu prezentacije

Prezentaciju projekta će održati pojedini timovi studenata. Prezentacija projekta se izvodi uz pomoć školske ploče, računala i projektora, a ograničena je na trajanje do 20 minuta. Od toga vremena potrebno je odvojiti vrijeme za pitanja. Ako za izradu prezentacije koristite računalo ograničite prezentaciju na maksimalno 15-tak dijapozitiva (prosječno vrijeme prezentacije jednog dijapozitiva je barem 1 minuta).

Odlučite li se za izradu prezentacija u LaTeX-u potrebna vam je Beamer klasa. Za prikazivanje takve prezentacije se koristi Adobe Acrobat Reader. Ukoliko imate problema s LaTeX klasama (vaša LaTeX distribucija ih nema) možete preuzeti paket potrebnih datoteka koji sadrži minimalni dio datoteka potrebnih za kreiranje prezentacije.

Prezentacije
Predložak za izradu prezentacije (LaTeX)   ZIP PDF
Minimalni skup datoteka potrebnih za LaTeX prezentaciju   ZIP  
Predložak za izradu prezentacije (PowerPoint)   ZIP PPT

[povratak na vrh stranice]

Rokovi

Važni rokovi koji se ne smiju prekoračiti:

 • Formiranje grupa i prijava tema do 22. 12. 2007.
 • Predaja projekta do 24. 01. 2008.

Neopravdano prekoračenje nekog od navedenih rokova smanjuje maksimalni broj bodova koji možete dobiti na projektu.

[povratak na vrh stranice]

Projekti

Popis projekata i timova

Prijedlozi tema (2008.2009.): 2D waveleti kao optimalno usmjereni 1D; 2D quincunx waveleti -realizacija i primjene, ...

Popis timova i projekata, školska godina 2008.-2009.

Projekt Članovi tima
Transmultiplekseri u komunikacijama: identifikacija i eliminacija utjecaja prijenosnog kanala, <link na datoteke> Marko Perlić,
Martin Puljić,
Mario Haus
Shape Adaptive DCT, <link na datoteke> Krešimir Fijačko, Tomislav Krznar, Antonela Šipić
Primjena 2D wavelet transformacije u kompresiji slike u bežičnim senzorskim mrežama, <link na datoteke>

Anita Ivković,
Vana Jeličić,
Ana Svirčić

Korištenje mikrokontrolera za digitalnu obradu signala na primjeru Diskretne kosinusne transformacije, <link na datoteke>

Marko Juraić
Lovro Orešković,
Branislav Vranešević

Potiskivanje šuma korištenjem wavelet transformacije, primjena empirijskog Wienerova filtra i realizacija na maketi sa DSP-om, <link na datoteke>

Ivan Bilić
Ante Jukić,
Ivan Vlahović

Svojstva konvergencije filtarskih slogova, <link na datoteke>

Kristian Hengster Movrić

Factoring wavelet transforms into lifting steps, <link na datoteke>

Srećko Brkić,
Josip Marjanović

Primjena Huang-Hilbert i Wavelet transformacije u analizi umora EMG signala te usporedba s drugim standardnim metodama, <link na datoteke>

Vedran Srhoj-Egekher

Waveleti druge generacije: korekcija na rubovima intervala

Milan Budimir

 

Popis timova i projekata, školska godina 2007.-2008.

Projekt Članovi tima
Empirical Mode Decomposition & Huang-Hilbert Transform u analizi akustičkih signala, <link na datoteke>

Tibor Čordaš,
Marta Mrak

Compressed Sensing: potpuna rekonstrukcija signala uz smanjeni broj uzoraka, <link na datoteke>

Davor Bonači

Primjene kompleksnih dual-tree wavelet filtarskih slogova

Maja Penović

Brza wavelet transformacija (FWT), <link na datoteke>

Ivana Buklijaš,
Nika Parađina,
Mihovil Viduka

Detekcija lica Gaborovim filtrom, <link na datoteke>

Tomislav Androš,
Ivica Dvorščak,
Saša Kovačec

Kosinusno modulirani filtarski slogovi sa M pojaseva, dizajn i primjene, <link na datoteke>

Petar Perišin

Cjelobrojna wavelet transformacija za kompresiju bez gubitaka.

Silvana Stojmilović,
Tomislav Puđa

JPEG 2000, <link na datoteke>

Matija Hajduk,
Stjepan Stjepčević,
Nikola Petanjak

 

Popis timova i projekata, školska godina 2006.-2007.

Projekt Članovi tima
Dizajn kompleksnih wavelet filtarskih slogova neosjetljivih na pomak, <link na datoteke>

Ivan Dokmanić

Optimalna stabla wavelet paketa - primjene u kompresiji, <link na datoteke>

Juraj Urbanke

Primjena transmultimpleksera u komunikacijama: utjecaj pogrešaka, <link na datoteke>

Ivan Štimac,
Tomislav Kamenarić

JPEG 2000: korištenje 2D wavelet transformacije u kodiranju slike, <link na datoteke>

Maja Briški,
Stipe Aras-Gazić,
Ivan Pudar

MP3: korišenje filtarskih slogova i DCT u kompresiji zvučnih signala, <link na datoteke>

Dejan Drača
Mladen Skelin

Napredne metode kompresije zvučnih signala, <link na datoteke>

Mirjana i Anita Cazin

Primjena CWT u analizi glazbenih signala, <link na datoteke>

Zvonimir Lucić
Tomislav Devčić

Pseudo-kvadraturni filtarski slogovi sa gotovo potpunom rekonstrukcijom, <link na datoteke>

Lea Gagulić

Korištenje wavelet paketa za rješenje problema slijepe separacije zavisnih signala i slika, <link na datoteke>

Ivan Ivek

Efikasna ljestvičasta realizacija wavelet filtarskih slogova Euklidskim algoritmom, <link na datoteke>

Aljoša Gregov

Wienerov filtar u wavelet domeni za potiskivanje šuma u signalima i slikama, <link na datoteke>

Krešimir Bešlić,
Ivan Siluković

Waveleti u analizi strukture proteina, <link na datoteke>

Ivana Skočanić

Dizajn kosinusno moduliranih filtarskih slogova sa N pojaseva, <link na datoteke>

Nataša Rogulja
Marina Sović

Segmentacija tekstura u slikama pomoću wavelet transformacije, <link na datoteke>

Marko Butorac
Andro Bačan

Vremensko-frekvencijska analiza EEG signala

Zoran Tiganj

Kompresija slike pomoću EZW algoritma, <link na datoteke> Luka Malnar
Bruno Kosović
Juraj Batan
Frekvencijska karakteristika ljudskog uha, <link na datoteke> Nina Marevic
Branimir Dropuljic

Popis timova i projekata, školska godina 2005.-2006.

Projekt Članovi tima
Wavelet paketi , <link na datoteke>

Kristina Levak

Cocktail party efekt , <link na datoteke> Ana Stanišić i Milan Domazet
Kompleksna DWT , <link na datoteke> Nino Talian i Joško Rogulj
Procjena umora mišića , <link na datoteke> Saša Janjić
Digitalni vodeni žig , <link na datoteke> Senka Drobac

Popis timova i projekata, školska godina 2004.-2005.

Projekt Članovi tima
Kompresija akustičkih signala primjenom wavelet filtarskih slogova, <link na datoteke>

Peter Škoda, Tomislav Tonžetić

Kompresija slike primjenom EZW (Embedded Zero tree Wavelet) algoritma, <datoteke>

Dario Zrno, Davor Živko

Kompresija signala primjenom optimalnog stabla wavelet paketa, <prezentacija>

Ante Alić, Mirna Bartulović

Potiskivanje šuma u slici korištenjem wavelet transformacije, <link na datoteke>

Ivana Šorša, Silvije Štuglin

Potiskivanje šuma korištenjem wavelet transfomacije i optimalnih filtara, <prezentacija>

Ivan Krsnik, Franjo Tonković

Primjena waveleta za brzo množenje velikih matrica, <link na datoteke>

Roko Končurat

Brza realizacija waveleta stepeničastom realizacijom, <link na datoteke>

Ivan Krajnović, Vladimir Mikašinović

Kompresija slike u wavelet domeni, <link na datoteke>

Saša Mrvoš

Korištenje filtara za wavelet transformaciju video signala u realnom vremenu

Davor Perišić, Dario Plichta,
Karlo Ercegović

Primjena transmultipleksera ("obrnutog" filtarskog sloga) u komunikacijama, <datoteke>

Ivan Koprivnić, Vlatko Poljak

[povratak na vrh stranice]

Sveučilište u Zagrebu - FER - ZESOI - NMDOS
© 2004.-2009. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija.
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim stranicama obratite se webmasteru.