LSS
Laboratorij za sustave i signale
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu
ENGLISH Naslovnica Obavijesti Predavanja Vježbe Projekt FAQ  
Često postavljana pitanja Napredne metode digitalne obrade signala / Često postavljana pitanja (FAQ)
NAPREDNE METODE DIGITALNE OBRADE SIGNALA
NASLOVNICA
OBAVIJESTI
PREDAVANJA
VJEŽBE
PLAN NASTAVE
PROJEKT
LITERATURA I LINKOVI
ISPITI I OCJENJIVANJE
NASTAVNICI
STUDENTI
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA (FAQ)

Sadržaj

 1. O predmetu
  1. Što je NMDOS?
 2. O predavanjima
  1. Da li su predavanja obavezna?
  2. Gdje se mogu naći materijali za predavanja?
 3. O vježbama
  1. Da li su laboratorijske vježbe obavezne?
  2. Propustio sam laboratorijske vježbe! Da li je moguća nadoknada?
  3. Na vježbama se koristi MATLAB. Gdje mogu nabaviti MATLAB ili neki sličan program?
 4. O kolokviju
  1. Kada se održavaju kolokviji?
  2. Koliko ih ima?
  3. Koliko dugo se piše kolokvij?
  4. Što sve smijem imati na kolokviju?
  5. Kakvi su zadaci?
  6. Kakav je uvjet za prolaz na kolokviju?
  7. Kako se ocjenjuje kolokvij?
 5. O ispitu
  1. Kako izgleda pismeni ispit?
  2. Koliko dugo se piše?
  3. Što sve smijem imati na ispitu?
  4. Kako se ocjenjuje ispit?
  5. Kako izgleda usmeni ispit?
 6. O projektu
  1. Kako odabrati projekt?
  2. Koliko nas može raditi na jednom projektu?
 7. Ostalo
  1. Kada i kako se dobija potpis u index?
  2. Može li se potpis dobiti naknadno?
  3. Kada i gdje se može doći na konzultacije?
  4. Imam novo pitanje! Kome ga postaviti?

O predmetu

Što je NMDOS?

Službeni odgovor na ovo pitanje bi bio:

Predmet Napredne metode digitalne obradbe signala (ZMS20A1) predaje se u zimskom semestru za studente pete godine studija (9. semestar). Ukupna tjedna satnica sastoji se od dva sata predavanja i dva sata laboratorijskih vježbi (2+0+2).

Bolji i zanimljiviji odgovor je:

Napredne metode digitalne obrade signala se nastavljaju na Digitalnu obradu signala, a najviše se bavimo filtarskim slogovima, waveletima, primjenama u kompresiji signala i slika te potiskivanju šuma. Dakle, ako vas zanima, na primjer, što je to wavelet transformacija i kako se koristi u JPEG2000 standardu kompresije, ovo je predmet za vas.

Kako studenti ocjenjuju predmet i nastavnike, možete saznati ovdje.

[povratak na vrh stranice]

O predavanjima

Da li su predavanja obavezna?

Prema statutu Fakulteta elektrotehnike i računarstva dolazak na nastavu je obavezan. Redoviti dolazak na predavanja i vježbe vam znatno olakšava praćenje gradiva, a time i polaganje ispita. Pohađanje predavanja se neće posebno provjeravati.

Gdje se mogu naći materijali za predavanja?

Neki materijali vezani uz predmet te sve prezentacije su dostupne na stranicama predmeta (http://nmdos.zesoi.fer.hr/predavanja.html). Za dodatne materijale pogledajte stranicu s literaturom i linkovima (http://nmdos.zesoi.fer.hr/literatura.html).

[povratak na vrh stranice]

Da li su laboratorijske vježbe obavezne?

Laboratorijske vježbe su obavezne za sve studente. Završene laboratorijske vježbe su uvjet za dobivanje potpisa.

Propustio sam laboratorijske vježbe! Da li je moguća nadoknada?

Ako propustite laboratorijske vježbe nadoknada je moguća u dogovoru s nastavnicima.

Na vježbama se koristi MATLAB. Gdje mogu nabaviti MATLAB ili neki sličan program?

Tvrtka MathWorks (http://www.mathworks.com/) osim običnog MATLAB-a prodaje i studentski MATLAB po dosta povoljnijim cijenama. Više informacija možete pronaći na njihovim stranicama.

Kao alternativu MATLAB-u možemo preporučiti slobodni program GNU Octave (http://www.octave.org/) koji je dosta usklađen s MATLAB-om te vam može poslužiti da se upoznate s osnovama programiranja u MATLAB-u.

[povratak na vrh stranice]

O kolokviju

Kada se održavaju kolokviji?

Tijekom semestra održavaju se tri kolokvija. Obavijest o točnom vremenu i mjestu održavanja kolokvija biti će dana na predavanjima i vježbama, a oglas će također biti postavljen i na webu.

Koliko ih ima?

Tijekom semestra se pišu tri kolokvija.

Koliko dugo se piše kolokvij?

Kolokvij se piše 60 minuta (15 minuta po zadatku).

Što sve smijem imati na kolokviju?

Na kolokviju iz naprednih metoda digitalne obrade signala dozvoljeno je imati isključivo pribor za pisanje (preporučujemo olovku) i kalkulator (bez uprogramiranih bilježaka). Posjedovanje dodatnih materijala (šalabahter, riješeni stari rokovi i ostalo), korištenje mobitela i prepisivanje nije dozvoljeno. Studenti koji se ne budu pridržavali ovih pravila biti će udaljeni s kolokvija.

Kakvi su zadaci?

Kolokvij se sastoji od četiri pitanja. Radi se o teorijskim problemima koji često sadrže praktične primjere.

Kakav je uvjet za prolaz na kolokviju?

Nema uvjeta, bodovi s kolokvija se zbrajaju zajedno s bodovima iz vježbi i projekta te se konačna ocjena donosi prema danoj tablici. Pri tome svaka kontrolna zadaća donosi 20 bodova, laboratorijske vježbe ukupno donose 20 bodova te projekt 20 bodova.

Kako se ocjenjuje kolokvij?

Kolokvij se sastoji od četiri zadatka koji ukupno donose dvadeset bodova. Svaki zadatak nosi pet bodova. Ne postoji prag za prolaz, tj. svatko može pristupiti drugom kolokviju. Konačna ocjena kolokvija ne postoji, već se bodovi s kolokvija se zbrajaju zajedno s bodovima iz vježbi i projekta te se konačna ocjena donosi prema danoj tablici. Pri tome prva svaka kontrolna zadaća donosi 20 bodova, laboratorijske vježbe donose 20 bodova i individualni projekt 20 bodova.

O ispitu

Kako izgleda pismeni ispit?

Pismeni ispit sastoji se od pet pitanja, a svaki potpun odgovor nosi šest bodova. Radi se o teorijskim problemima koji redovito sadrže praktične primjere.

Uvjet za pristupanje ispitu je napravljen projekt.

Koliko dugo se piše?

Pismeni ispit se piše 90 minuta.

Što sve smijem imati na ispitu?

Na ispitu iz Naprednih metoda digitalne obrade signala dozvoljeno je imati isključivo pribor za pisanje (preporučujemo olovku ) i kalkulator (bez uprogramiranih bilježaka). Posjedovanje dodatnih materijala (šalabahter, riješeni stari rokovi i ostalo), korištenje mobitela i prepisivanje nije dozvoljeno. Studenti koji se ne budu pridržavali ovih pravila biti će udaljeni s ispita.

Kako se ocjenjuje ispit?

Pismeni i usmeni ispit donose ukupno 30 + 30 bodova. Laboratorijske vježbe i projekt donose po dvadeset bodova. Konačna ocjena se donosi prema ukupnom broju bodova na temelju dane tablice, dok se sama ocjena pismenog dijela ispita određuje prema danoj tablici.

Broj bodova Ocjena
27 - 30 izvrstan (5)
23 - 26 vrlo dobar (4)
18 - 22 dobar (3)
14 - 17 dovoljan (2)
0 - 13 nedovoljan (1)

Kako izgleda usmeni ispit?

Na usmenom ispitu student odgovara na teorijska pitanja, koja često treba primijeniti na praktične primjere. Usmeni ispit nadopunjuje pismeni.

Uvjet za pristupanje ispitu je pozitivno ocjenjen pismeni ispit.

[povratak na vrh stranice]

O projektu

Kako odabrati projekt?

Slobodno možete predložiti bilo koju temu ako je vezana uz predmet. Iznimno, ako je tema izuzetno zanimljiva čak i ne treba biti strogo vezana uz predmet, a sve u dogovoru s nastavnicima.

Koliko nas može raditi na jednom projektu?

Na projektu obično zajedno radi dvoje studenata. Ako je projekt nešto teži (što ocjenjuje nastavnik) na projektu može zajedno raditi i više studenata. Ako je projekt lakši (što opet određuje nastavnik) na njemu se može raditi i individualno.

[povratak na vrh stranice]

Ostalo

Kada i kako se dobija potpis u indeks?

Potpis u indeks se dobiva na kraju semestra. Uvjet za dobivanje potpisa su odrađene laboratorijske vježbe i predan projekt. Indeks je potrebno ostaviti na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija (zavod se nalazi na prvom katu D zgrade, a ulaz je s istočne strane, odmah iznad restorana Cassandra) na stolu s desne strane ulaza kod oznake NMDOS.

Može li se potpis dobiti naknadno?

Potpis se može dobiti i naknadno kod nastavnika ako zadovoljavate uvjete za potpis. Pogledajte pitanje Kada i kako se dobija potpis u index?.

Kada gdje se može doći na konzultacije?

Za konzultacije obratite se nastavnicima na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija. Na konzultacije se u principu može doći u bilo koje vrijeme, ali najbolje je dogovoriti termin elektroničkom poštom.

Imam novo pitanje! Kome ga postaviti?

Slobodno se obratite nastavnicima. Možete poslati pitanje i elektroničkom poštom.

[povratak na vrh stranice]

 

Sveučilište u Zagrebu - FER - ZESOI - NMDOS
© 2004.-2009. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija.
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim stranicama obratite se webmasteru.