LSS
Laboratorij za sustave i signale
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu
ENGLISH Naslovnica Obavijesti Predavanja Vježbe Projekt FAQ  
Ispiti i ocjenjivanje Napredne metode digitalne obrade signala / Ispiti i ocjenjivanje
NAPREDNE METODE DIGITALNE OBRADE SIGNALA
NASLOVNICA
OBAVIJESTI
PREDAVANJA
VJEŽBE
PLAN NASTAVE
PROJEKT
LITERATURA I LINKOVI
ISPITI I OCJENJIVANJE
NASTAVNICI
STUDENTI
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA (FAQ)

Sadržaj

 1. Rezultati kolokvija, ispita i projekata
 2. Ocjenjivanje
  1. Uvjet za potpis
  2. O ocjenjivanju
 3. Kolokvij
 4. Pismeni ispit

Rezultati kolokvija, ispita i projekata

Tablicu sa bodovima možete pronaći na oglasnoj ploči kod dvorane B4 te na ovim stranicama. Napominjemo da su na ovim stranicama navedeni samo matični brojevi studenata, a ne ime i prezime.

Svaka laboratorijska vježba ocjenjuje se ocjenom 1-5 a ukupan broj bodova koje nose laboratorijske vježbe računa se prema formuli ukupan_zbroj_ocjena / 45 * 20. Svi brojevi su prikazani bez decimalnih mjesta, ali je izračun napravljen s punom preciznošću.

Svaka kontrolna zadaća nosi maksimalno 20 bodova (Z bodovi).

* = neispunjena obaveza

MBR L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L bodovi Z1 Z2 Z3 Z bodovi P UK

Stupci koji započinju slovom "Ln" odnose se na laboratorijske vježbe
Stupci koji započinju slovom "Z" odnose se na kontrolne zadaće
Stupac "P" odnosi se na projekt, a u istoj rubrici dodani su i bodovi za zalaganje.
Stupac "UK" sadrži ukupan broj bodova

[povratak na vrh stranice]

Ocjenjivanje

Uvjet za potpis

Za dobivanje potpisa iz predmeta Napredne metode digitalne obrade signala potrebno je napraviti sve laboratorijske vježbe te predati projekt.

[povratak na vrh stranice]

O ocjenjivanju

Sve aktivnosti studenata tijekom semestra se ocjenjuju odnosno boduju. Konačna ocjena iz predmeta se utvrđuje na temelju ukupnog broja bodova. Maksimalni ukupni broj bodova je 100. Boduju se kontrolne zadaće, laboratorijske vježbe i projekt; i to na sljedeći način:

 • prva kontrolna zadaća: 20 bodova,
 • druga kontrolna zadaća: 20 bodova,
 • treća kontrolna zadaća: 20 bodova,
 • laboratorijske vježbe: 20 bodova,
 • projekt: 20 bodova.

Osim ovih bodova student može dobiti i pozitivne bodove za zalaganje i aktivno sudjelovanje u nastavi te unaprijeđivanju nastavnih materijala, kao i negativne bodove - npr. za prekoračenje rokova i neredovito obavljanje vježbi. Nakon zbrajanja svih bodova konačna ocjena se donosi prema danoj tablici. Tablica se formira na kraju semestra.

Tablica

Broj bodova Ocjena
89 - 100 izvrstan (5)
80 - 88 vrlo dobar (4)
71 - 79 dobar (3)
65 - 70 dovoljan (2)
0 - 64 nedovoljan (1)
 

Studenti koji imaju pozitivnu ocjenu trebaju prijaviti ispit na prvom ispitnom roku gdje će im biti upisana ocjena prema navedenoj tablici. Studenti koji nisu zadovoljili (ocjena nedovoljan) ili nisu zadovoljni ocjenom pišu pismeni i polažu usmeni ispit. Ti se studenti ocjenjuju također prema danoj tablici, ali se bodovi dodijeljuju na slijedeći način:

 • usmeni ispit: 30 bodova,
 • pismeni ispit: 30 bodova,
 • laboratorijske vježbe: 20 bodova,
 • projekt: 20 bodova.

[povratak na vrh stranice]

Kolokviji

Tijekom semestra studenti mogu pristupiti na tri kolokvija. Obavijest o točnom vremenu i mjestu održavanja kolokvija bit će dana na predavanjima i vježbama, a oglas će također biti objavljen na webu.

Svaki kolokvij se sastoji od pet zadataka i traje 120 minuta. Zadaci su praktični ili teorijski. Na kolokviju je dozvoljeno imati isključivo pribor za pisanje i kalkulator. Posjedovanje dodatnih materijala (šalabahter, riješeni stari rokovi i ostalo), korištenje mobitela i prepisivanje nije dozvoljeno. Studenti koji se ne budu pridržavali ovih pravila biti će udaljeni s kolokvija.

Ne postoji uvjet za prolaz, odnosno student može pristupiti svakom kolokviju bez obzira na rezultat prethodnog. Bodovi s kolokvija se pribrajaju bodovima s vježbi i projekta te se konačna ocjena donosi prema danoj tablici. Pri tome svaka kontrolna zadaća donosi 20 bodova, laboratorijske vježbe donose 20 bodova, a projekt 20 bodova.

[povratak na vrh stranice]

Pismeni ispit

Pismeni ispit sastoji se od pet zadataka, a svaki zadatak nosi šest bodova. Pismeni ispit se piše 120 minuta.

Na ispitu iz Naprednih metoda digitalne obrade signala dozvoljeno je imati isključivo pribor za pisanje i kalkulator. Posjedovanje dodatnih materijala (šalabahter, riješeni stari rokovi i ostalo), korištenje mobitela i prepisivanje nije dozvoljeno. Studenti koji se ne budu pridržavali ovih pravila biti će udaljeni s ispita.

Ispit donosi ukupno 30 bodova, a ocjena pismenog ispita se određuje prema sljedećoj tablici:

Broj bodova Ocjena
27 - 30 izvrstan (5)
23 - 26 vrlo dobar (4)
18 - 22 dobar (3)
14 - 17 dovoljan (2)
0 - 13 nedovoljan (1)

[povratak na vrh stranice]

Sveučilište u Zagrebu - FER - ZESOI - NMDOS
© 2004.-2009. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija.
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim stranicama obratite se webmasteru.