LSS
Laboratorij za sustave i signale
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu
Naslovnica Obavijesti Predavanja Vježbe Projekt FAQ  
Autorska prava Napredne metode digitalne obrade signala/ Autorska prava

Napredne metode digitalne obrade signala izborni je predmet diplomske nastave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Svi materijali potrebni za savladavanje gradiva dostupni su u elektroničkom obliku putem ovog poslužitelja (http://nmdos.zesoi.fer.hr/). Predavanja, vježbe, simulacije, ispitni zadaci i svi drugi materijali koji se nalaze na ovom poslužitelju mogu se koristiti u elektroničkom obliku ili ispisani na papir. Smiju se kopirati na vlastito računalo radi korištenja bez priključka na mrežu. Materijale mogu koristiti studenti Sveučilišta u Zagrebu i drugi pojedinci u svrhu osobnog obrazovanja.

Materijali se ne smiju umnažati niti davati trećim osobama. Ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe ili njihovim korištenjem na bilo koji način ostvarivati novčana korist. Materijali se ne smiju koristiti za podučavanje drugih bez prethodne suglasnosti autora.

Autori će biti zahvalni za svaki prijedlog ili primjedbu vezanu uz materijale, predmet i izvođenje nastave.

Sadržaj ovih stranica, kao tekst, slike, logotipovi, filmovi, zvukovi, elektronički materijali i ostalo su u vlasništvu autora ili Zavoda za elektroničke sustave i obradbu infomacija i kao takvi su zaštićeni zakonom.

© 2002.-2009. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija. Sva prava pridržana.

Sveučilište u Zagrebu - FER - ZESOI - LSS - NMDOS
© 2004.-2009. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija.
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim stranicama obratite se webmasteru.